Analytiker anbefaler to aksjer

Analytiker venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer etter ny informasjon.

Børs

I dagens morgenrapport fra Corporate Advice & Research anbefales kjøp av to IT-aksjer. Både Tandberg Television og EDB Business Partner får hederlig omtale.Tandberg Television:Situasjonen tatt i betraktning var Q3 rapporten på alle måter overbevisende, og helt klart kjærkommen for hardt prøvede aksjonærer. Ledelsen har opptrådt profesjonelt i vanskelig periode og fortjener å bli trodd på at salgssvikten er kortsiktig og forbigående. Vi opprettholder kjøpsanbefaling og 6 måneders kursmål på 70 kroner per aksje. Kjøp.EDB Business Partner:EDB leverte Q3 tall på i tråd med markedets og våre forventninger. Vi justerer marginer og resultater marginalt opp for Q4 '06 og 2007. Vi gjentar kjøpsanbefaling og kursmål på 68 kroner per aksje. Kjøp.

Nyheter
Næringsliv