Cermaq-datter kutter

Et av Cermaqs datterselskaper skal kvitte seg med 30- 40 personer.

Børs

Styret i EWOS AS, et datterselskap i Cermaq gruppen, har gjort vedtak om effektiviseringstiltak som skal styrke selskapets konkurranseevne ytterligere. Styret i EWOS AS, et datterselskap i Cermaq gruppen, har gjort vedtak om effektiviseringstiltak som skal styrke selskapets konkurranseevne ytterligere. Tiltakene vil omfatte alle avdelinger og målsettingen er fra 2007 å oppnå en årlig kostnadsreduksjon på i størrelsesorden 15 millioner kroner. Dette inkluderer også en nedbemanning som i løpet av første halvdel av 2007 vil redusere antallet fast ansatte med 30- 40 personer.Engangskostnaden forbundet med effektiviseringstiltakene er forventet å bli rundt 20 millioner kroner. fremgår det av en melding.EWOS AS har i dag om lag 230 ansatte i Norge og en markedsandel i det norske fiskefôr-markedet på rundt 37 prosent.

Nyheter
Børs