Expert med oppkjøp

Expert ASA har sikret seg kontroll over finsk butikkjede med en omsetning på 30 millioner euro.

Børs

Expert ASA har inngått avtale vedrørende kjøp av 51 prosent av den finske butikkjeden Expert Konepiste J. Oja Oy. Expert Konepiste er den største grupperingen innenfor finske Expert og har i dag totalt åtte butikker. Butikkene, som er lokalisert i Helsinki og Tampere, vil i 2006 omsette for rundt 30 millioner euro. Expert ASA har inngått avtale vedrørende kjøp av 51 prosent av den finske butikkjeden Expert Konepiste J. Oja Oy. Expert Konepiste er den største grupperingen innenfor finske Expert og har i dag totalt åtte butikker. Butikkene, som er lokalisert i Helsinki og Tampere, vil i 2006 omsette for rundt 30 millioner euro. I henhold til avtalen vil de resterende 49 prosent av aksjene fortsatt være eiet av nåværende fire aksjonærer som alle vil fortsette i ledende posisjoner i selskapet.Avtalen er inngått med forbehold om godkjent due diligence.

Nyheter
Børs