Hexagon får grønt lys

Hexagon Composites-selskapet Ragasco får selge propanbeholdere i Canada.

Børs

Hexagon Composites-selskapet Ragasco mottok 30. oktober 2006 endelig godkjenning fra Transport Canada for sine propanbeholdere i kompositt. Dette gir Ragasco adgang til å selge og distribuere sine 7,5 kilos beholdere i hele Canada. Tillatelsen gjør at Ragasco kan starte opp leveranser under en ferdigforhandlet avtale med en stor LPG-distributør. Hexagon Composites-selskapet Ragasco mottok 30. oktober 2006 endelig godkjenning fra Transport Canada for sine propanbeholdere i kompositt. Dette gir Ragasco adgang til å selge og distribuere sine 7,5 kilos beholdere i hele Canada. Tillatelsen gjør at Ragasco kan starte opp leveranser under en ferdigforhandlet avtale med en stor LPG-distributør. Ragasco er et 100 prosent eid datterselskap av Hexagon Composites ASA. Komposittbeholderne fra Ragasco er den mest typegodkjente komposittbeholderen i verden og har vist sine kvaliteter i et stort antall markeder internasjonalt. Produksjon og utvikling av lettvektsbeholderne i kompositt skier i den helautomatiserte produksjonslinjen til Ragasco på Raufoss.

Nyheter
Børs