- Kjøp

I dagens morgenrapport fra Corporate Advice & Research anbefales kjøp av aksjer i TGS.

Børs

- TGS rapporterte også for 3. kvartal klart sterkere resultater enn markedet forventet. Driftsinntektene endte på $99,8m ($71,3m) en økning på 40 % i forhold til fjorårets 3. kvartal. Dette var 4 % over consensus. Driftsresultatet viste $54,8m ($30,6m) opp 79 % i forholdet til fjoråret og 10,5 % over snittforventningene. EPS havnet på $0,36 ($0,2) opp 79 % fra fjoråret og 12,5 % over snittforventningene, skriver Corporate Advice & Research i sin morgenrapport.De peker på at en viktig driver for salget av seismikk er en rekke nye oljeselskaper som operer i Mexicogulfen. Det er ca et 20 talls spillere som har kjøpt både ny og gammel seismikk fra TGS.- Vi har lenge vært positive til TGS og er ikke overrasket over at snittestimatene ble slått i dette kvartalet. Utsettelsen av mars lisensrunden i Louisiana vil begrense etterspørselen etter MC data noe. Vi holder våre EPS estimater for 2006 og 2007 til henholdsvis $1,41 og $1,71 uendret. Vi holder vårt 6 måneders kursmål på NOK150 som representerer 13,5X 2007 EPS, avslutter analytikeren.

Nyheter
Næringsliv