Storaksjonær lemper ut aksjer

Storaksjonær lemper ut aksjer i teknologiselskapet Tandberg.

Børs

Fidelity Investments Ltd. har på vegne av investorer solgt 2.175.869 aksjer i teknologiselskapet Tandberg. Etter denne transaksjonen har Fidelity Investments Ltd. en beholdning på 11.278.617 aksjer, hvilket tilsvarer en eierandel på 9,33 prosent. Fidelity Investments Ltd. har på vegne av investorer solgt 2.175.869 aksjer i teknologiselskapet Tandberg. Etter denne transaksjonen har Fidelity Investments Ltd. en beholdning på 11.278.617 aksjer, hvilket tilsvarer en eierandel på 9,33 prosent. I skrivende stund omsettes aksjen for 73,90 kroner.

Nyheter
Teknologi