Anbefaler 10 aksjer

Orion Securities er positiv til børsen fremover. Her er 10 aksjetips.

Børs

Ifølge Orion Securities kan Oslo Børs delta i et globalt aksjerally hvis oljeprisen følger etter markedet. Ifølge Orion Securities kan Oslo Børs delta i et globalt aksjerally hvis oljeprisen følger etter markedet. - Vårt kjernescenario tilsier moderat vekst i verdensøkonomien og selskapsresultatene samtidig som prispresset vil avta med fallende langsiktige renter som resultat. I et slikt klima er minste motstands vei opp, skriver Orion ifølge NA24 i en rapport.Meglerhuset opererer med følgende modellportefølje:

  • CrewCrew
  • Norse Energy Corp. Norse Energy Corp.
  • Simrad Optronics Simrad Optronics
  • Storebrand Storebrand
  • Petrolia Drilling Petrolia Drilling
  • PA Resources PA Resources
  • CanArgo CanArgo
  • Itera Itera
  • Kitron Kitron
  • Jinhui ShippingJinhui Shipping

Nyheter
Næringsliv