Anbefaler seks aksjer

Meglerhuset Glitnir Securities går ut med seks kjøpsanbefalinger. Her er listen.

Børs

Nyheter
Næringsliv