- Da går Oslo Børs i dass

Kan Hovedindeksen på Oslo Børs stige til 500 i 2007? Trygve Hegnar om forutsetningene for videre børsoppgang, januareffekten, oljeprisen og om Oslo Børs kan gå i 500.

Redaktør Trygve Hegnar - Foto: Scanpix
Børs

Stiger oljeprisen kommer Oslo Børs til å gå som en kule og da kommer Oslo Børs til å gå i 500. Faller oljeprisen til 40 dollar, slik noen snakker om, kommer Oslo Børs til å gå i dass, sier Trygve Hegnar.Se TV-innslaget om dette her.

Nyheter
Børs