DeepOcean: utsetter 3. kvartals -presentasjon

DeepOcean har endret dato for presentasjon av 3. kvartals-tallene til mandag 27. november.

Børs

Utsettelsen skyldes en endring i tidspunkt for styrebehandlingen av delårsregnskapet.Administrerende direktør Kåre Johannes Lie og finansdirektør Gerhard Skåleskog vil gi en presentasjon av delårsrapporten på Hotel Continental i Oslo samme dag kl 08:30.

Nyheter
Børs