Dumper Expert-aksjer for over 700 mill.

Investor kvitter seg med alle sine 21,4 prosent av Expert. Posten til en verdi av 710 millioner kroner er solgt til en meget hyggelig kurs. (Oppdatert)

Børs

Rasmussengruppen AS solgte i går alle sine 7.098.032 aksjer, tilsvarende 21,4 prosent av registrert aksjekapital i Expert ASA. Aksjene er solgt over Oslo Børs til kurs 100 kroner per aksje. Rasmussengruppen AS eier etter dette ingen aksjer i Expert ASA. Rasmussengruppen AS solgte i går alle sine 7.098.032 aksjer, tilsvarende 21,4 prosent av registrert aksjekapital i Expert ASA. Aksjene er solgt over Oslo Børs til kurs 100 kroner per aksje. Rasmussengruppen AS eier etter dette ingen aksjer i Expert ASA. Rune Selmar er ansatt i Rasmussengruppen AS og styremedlem i Expert ASA.Expert-aksjen sluttet på 90,50 kroner i går. Det siste året har ikke kursen vært høyere enn 95,75 kroner.Siste: Wilhelmsen Capital AS, som er et 100 prosent heleiet datterselskap av Anders Wilhelmsen & Co. A/S, har kjøpt aksjene. Aweco Invest AS, som er eiet av den største eieren i Anders Wilhelmsen & Co. A/S, eier fra tidligere 1.773.750 aksjer i selskapet tilsvarende en eierandel på 5,3 prosent. Samlet kontrollerer således Anders Wilhelmsen-gruppen etter kjøp av aksjer totalt 8.871.782 aksjer i Expert ASA tilsvarende en samlet eierandel på 26,7 prosent.Administrerende direktør Jostein Devold i A. Wilhelmsen Capital AS er styremedlem i Expert ASA.

Nyheter
Børs