Dumper Storebrand-aksjer

Folketrygdfondet selger Storebrand-aksjer for nesten 64 millioner kroner.

Børs

Folketrygdfondet har i dag solgt 794.400 aksjer i Storebrand ASA, og eier etter dette 24.911.600 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 9,97 prosent. Folketrygdfondet har i dag solgt 794.400 aksjer i Storebrand ASA, og eier etter dette 24.911.600 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 9,97 prosent. Storebrand-aksjen faller 0,4 prosent til 79,70 kroner. Posten som ble solgt hadde en verdi på nærmere 64 millioner kroner.

Nyheter
Børs