Ementor forteller om storavtale i Danmark

Ementors Topnordic A/S i Danmark har sikret seg en PC-rammeavtale med den danske stat.

Børs

Topnordic A/S i Danmark har vunnet en PC-rammeavtale med den danske stat. Avtalen innebærer at Topnordic sammen med Lenovo og Dell skal levere PCer til alle myndigheter i statlig regi i Danmark. Topnordic A/S i Danmark har vunnet en PC-rammeavtale med den danske stat. Avtalen innebærer at Topnordic sammen med Lenovo og Dell skal levere PCer til alle myndigheter i statlig regi i Danmark. Avtalen gjelder for ett år, med opsjon på forlengelse i ytterligere tre år.Den danske stats årlige innkjøpsbudsjett for PCer var i 2005 på 410 millioner danske kroner. De tre leverandørene vil løpende gi anbud. Det er derfor ikke mulig at estimere avtalens årlige verdi.

Nyheter
Teknologi