Fond kjøper aksjer i børstaper

DnB Nor Kapitalforvaltning kjøper seg opp i børstaperen Opera Software.

Børs

Fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning har i dag kjøpt 228.957 aksjer i Opera Software ASA. Etter disse transaksjonene eier fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning 5,03 prosent av aksjene i Opera Software ASA. Fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning har i dag kjøpt 228.957 aksjer i Opera Software ASA. Etter disse transaksjonene eier fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning 5,03 prosent av aksjene i Opera Software ASA. Opera Software har de siste månedene fått mye juling på Oslo Børs. I skrivende stund omsettes aksjen for 12,35 kroner, opp 2,49 prosent.

Nyheter
Teknologi