Fosen Trafikklag tjener mindre penger

Resultatet for tredje kvartal er tilfredsstillende, mener Fosen Trafikklag.

Børs

Fosen Trafikklag-konsernet fikk et resultat før skatt på 33,8 millioner kroner i tredje kvartal 2006, mot 42,9 millioner kroner året før. Fosen Trafikklag-konsernet fikk et resultat før skatt på 33,8 millioner kroner i tredje kvartal 2006, mot 42,9 millioner kroner året før. Driftsresultatet ble 32,9 millioner kroner, opp fra 27,9 millioner kroner i tredje kvartal 2005. Driftsinntektene beløp seg til 354,6 millioner kroner, mot 347,0 millioner kroner i fjor.Per tredje kvartal er det god resultatfremgang, primært grunnet forbedret drift utover året samt gode resultater fra tilknyttede selskaper og finansielle plasseringer. Driftsresultatet er noe lavere enn i 2005, som inneholdt gevinster fra eiendomssalg på fire millioner kroner, foruten at årets streik innen ferjedriften var kostbar.Resultatet for tredje kvartal isolert er tilfredsstillende, og viser driftsmessig fremgang fra 2005, mener styret.Forventningene for resterende del av 2006 er en stabil drift og tilhørende driftsmessig inntjening på nivå med 2005. Det er ikke planlagt vesentlige transaksjoner som vil påvirke regnskapet på samme måte som i 2005.Her er hele rapporten.

Nyheter
Børs