Gjensidige øker i Storebrand?

En aksjepost i Storebrand under en Luxemburg-nomineekonto i islandske Kaupthing Bank øker, viser en fersk aksjonærutskrift.

Børs

En aksjepost i Storebrand under en Luxemburg-nomineekonto i islandske Kaupthing Bank øker i en aksjonæroversikt mandag med 726.600 aksjer til 5,04 millioner aksjer, eller 2,02 prosent, ifølge Reuters.Mandag i forrige uke viste en utskrift at kontoen var oppført med 4,31 millioner aksjer, tilsvarende 1,73 prosent. 4. oktober flagget islandske Kaupthing 7,82 prosent, eller 19,52 millioner aksjer i Storebrand etter kjøp av 7,05 millioner aksjer og omtalte investeringen som finansiell.Onsdag for to uker siden flagget Gjensidige Forsikring kjøp av 9,99 prosent i Storebrand. Kaupthing uttalte da at banken ikke utelukket kjøp av flere aksjer i Storebrand.Kaupthings aksjer eies gjennom anonyme nomineekonti, og det kan ikke utelukkes at banken flytter aksjer mellom konti uten å ha endret den totale beholdningen, eller at aksjebeholdningen faller, ifølge byrået.

Nyheter
Børs