IGE-avtaler

IGE har inngått to avtaler i Burundi.

Børs

IGE har inngått to avtaler med regjeringen i Burundi om prospekteringsrettigheter for gull- og vanadinforekomster, heter det i en børsmelding.Målet er å finne malm og gjennomføre en foreløpig lønnsomhetsanalyse innen to år til et budsjett på ca. én million dollar.IGE vil også startet en lønnsomhetsanalyse for vanadin-prospekteringen, og målet er en investeringsbeslutning innen to år til et budsjett på ca. tre millioner dollar.

Nyheter
Børs