- Ikke kjøp aksjen

Meglerhus har blitt mer positive til Rieber & Søn-aksjen, men vil fortsatt ikke anbefale kjøp.

Børs

DnB Nor Markets slår fast at Rieber-aksjer sjelden skaper høy temperatur på Oslo Børs. Meglerhuset venter at det inntreffer en ny "pause" etter gårsdagens endringer på eiersiden. Budet på 53 kroner fra Rieber-familien vurderes som for lavt til å bli akseptert. Man ser heller et minimumsnivå på 65-70 kroner som realistisk dersm man skal komme gjennom. DnB Nor Markets slår fast at Rieber-aksjer sjelden skaper høy temperatur på Oslo Børs. Meglerhuset venter at det inntreffer en ny "pause" etter gårsdagens endringer på eiersiden. Budet på 53 kroner fra Rieber-familien vurderes som for lavt til å bli akseptert. Man ser heller et minimumsnivå på 65-70 kroner som realistisk dersm man skal komme gjennom. DnB Nor Markets mener Rieber sitter med interessante posisjoner i Øst- og Sentral-Europa som vil kunne passe godt inn med Orklas aktiviteter innen Foods/Brands i disse markedene.Hold-anbefalingen på Rieber-aksjen opprettholdes, mens kursmålet heves fra 53 til 55 kroner.Rieber-aksjen er foreløpig ikke omsatt, men ordreboken indikerer en liten oppgang.

Nyheter
Næringsliv