Kjell Inge Røkkes milliardfrekkis

Kjell Inge Røkkes krillselskap Aker BioMarine børsnoteres til blodpris.

Børs

Ifølge Finansavisen har Pareto blåst opp Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine til hele 7,7 mlliarder kroner før en emisjon på én milliard kroner i forbindelse med børsnoteringen. I Akers bøker er verdiene knapt synlige. Ifølge Finansavisen har Pareto blåst opp Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine til hele 7,7 mlliarder kroner før en emisjon på én milliard kroner i forbindelse med børsnoteringen. I Akers bøker er verdiene knapt synlige. Meglerhuset legger til grunn en fangst på 70.000 tonn i 2007 og 80.000 tonn i 2008 og 2009. De 7,7 milliardene er et "base-case" hovr det forutsettes drift i 30 år. Avkastningskravet er presset ned i 10 prosent for å blåse opp verdiene, skriver avisen.Krillekspert Dimitri Sclabos i selskapet Tharos Ltd i Chile mener suksess i krill er forbeholdt de færreste av de som nå vil prøve seg.

Nyheter
Børs