- Kjøp Yara

DnB NOR Markets tror selskapet vil tjene mer penger og jekker opp både anbefaling og kursmål.

Børs

DnB NOR Markets har etter en gjennomgang av estimatene til Yara besluttet å heve forventningene til selskapets inntjening i 2007 og 2008 med opp mot 30 prosent. Anbefalingen tas fra hold til kjøp mens kursmålet økes fra 110 kroner til 135 kroner.- Kombinasjonen av lave kornlagre og høy disponibel inntekt hos kjøperne har gitt økende kornpriser. Dette betyr økende etterspørsel etter gjødselsprodukter for sesongen inn i 2007. I tillegg ser vi at kapasitetsveksten på produsentsiden nå ser ut til å være tatt høyde for. En viktig aktør som Kina ser også i stigende grad ut til å ha behov for å bruke innenlandsk produksjon hjemme, skriver meglerhuset i en rapport mandag.Yara stiger 1,26 prosent til 121 kroner (38,8 mill.) i skrivende stund.

Nyheter
Næringsliv