Kjøper aksjer i PSI

Dyvi Invest sper på egen aksjebeholdning i PSI.

Børs

Dyvi Invest AS har i dag kjøpt 200.000 aksjer i PSI, ifølge en melding til Oslo Børs.Etter kjøpet eier Dyvi Invest 679.000 i selskapet, tilsvarende 5,07 prosent.Dyvi Invest er tilknyttet rederen Jan-Erik Dyvi.

Nyheter
Børs