Meglerhus jekker opp Prosafe

Gårsdagens kanontall imponerer DnB NOR Markets. Nytt kursmål følger.

Børs

DnB NOR Markets varsler i dagens rapport oppjustering av kursmålet på Prosafe fra dagens nivå på 450 kroner, uten å presisere nærmere hvor mye det er snakk om.Prosafe la i går frem tidenes sterkeste tall . Det er også klart at Prosafe-aksjonærene kan se frem til et spesialutbytte som følge av sterk inntjening og kontantstrøm.Kl. 10.33 i formiddag stiger Prosafe 0,92 prosent til 439 kroner.

Nyheter
Næringsliv