Milliardsmell for Hydro

Norsk Hydro opplyser at viktig byggekontrakt er tildelt i forbindelse med Qatalum-prosjektet. Samtidig oppjusteres investeringsanslaget med nesten 10 milliarder kroner.

Børs

Arbeidet med Qatalum-prosjektet, som er et 50 prosent joint venture-selskap med Qatar Petroleum og Hydro om å bygge et nytt primæraluminiumverk i Mesaieed Industrial City i Qatar, går framover som planlagt. Arbeidet med Qatalum-prosjektet, som er et 50 prosent joint venture-selskap med Qatar Petroleum og Hydro om å bygge et nytt primæraluminiumverk i Mesaieed Industrial City i Qatar, går framover som planlagt. QP og Hydro har i dag undertegnet en viktig kontrakt med det kanadiske selskapet SNC-Lavalin International Inc. for oppføring av hovedbygninger og tilhørende prosjektinfrastruktur, fremgår det av en melding.Omfanget av kontrakten for serviceområdene og elektrolysehallene er på om lag 700 millioner dollar. Når den detaljerte prosjekteringen er fullført skal byggeaktivitetene etter planen starte i november 2007. Viktige milepæler i prosjektet er den endelige beslutningen om å gå i gang med byggingen, som eierne skal ta i juli 2007, og den første produksjonen av flytende metall, som etter planen skal skje i fjerde kvartal 2009. Anlegget skal være i full drift i løpet av andre kvartal 2010.Med tillegg for eskalering fra 2004 til 2006, valutaeffekter og endringer i utforming, er det reviderte investeringsanslaget for hele Qatalum-prosjektet nå på rundt 28,5 milliarder kroner, 4,5 milliarder dollar. I 2004 var kostnadsestimatet om lag 19 milliarder kroner, tre milliarder dollar.

Nyheter
Børs