Nordea eier Polimoon likevel

Nordea-fond er blitt fristilt fra den betingede aksepten for salg av flere millioner aksjer i Polimoon ASA

Børs

Verdipapirfond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS er i dag blitt fristilt fra den betingede aksepten for salg av 2.230.594 aksjer i Polimoon ASA. Etter dette eier fond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS 5,8 prosent av aksjekapitalen i selskapet, fremgår det av en børsmelding.Verdipapirfond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS er i dag blitt fristilt fra den betingede aksepten for salg av 2.230.594 aksjer i Polimoon ASA. Etter dette eier fond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS 5,8 prosent av aksjekapitalen i selskapet, fremgår det av en børsmelding.

Nyheter
Børs