Norske Skog kan låne 3,3 mrd.

Norske Skog refinansierer: Har etablert en ny kredittfasilitet på 3,3 milliarder kroner.

Børs

Norske Skog har etablert en ny flervaluta kredittfasilitet på 400 millioner euro (3,3 milliarder kroner), med varighet fem år og tre måneder. Norske Skog har etablert en ny flervaluta kredittfasilitet på 400 millioner euro (3,3 milliarder kroner), med varighet fem år og tre måneder. Hensikten var å refinansiere en ubenyttet kredittfasilitet på 400 millioner euro fra 21.10.2002, som hadde forfall delvis i 2007 og delvis 2009. Den nye trekkfasiliteten vil, i likhet med den gamle, være en del av konsernets likviditetsreserve.Kredittfasiliteten er arrangert av Danske Bank A/S, ING Wholesale Banking, The Royal Bank of Scotland plc og SEB Merchant Banking. I alt 19 banker deltar i den nye kredittfasiliteten, som ble overtegnet med 40 prosent.

Nyheter
Børs