Oppkjøp verdt 39 mill. gikk i boks

Børsnoterte TeleComputing selger unna selskap. Basefarm blar opp 39 millioner kroner.

Børs

18. oktober 2006 inngikk TeleComputing ASA og Basefarm AS en avtale hvor Basefarm kjøper 100 prosent av aksjene i TeleComputing IS AS (tidligere Infostream Services AS). 18. oktober 2006 inngikk TeleComputing ASA og Basefarm AS en avtale hvor Basefarm kjøper 100 prosent av aksjene i TeleComputing IS AS (tidligere Infostream Services AS). Due diligence er nå sluttført, og transaksjonen er i dag gjennomført i henhold til avtalen. Partene har blitt enige om et endelig vederlag på 38,5 millioner kroner.

Nyheter
Teknologi