Orkla og Alcoa sammen om kjempeselskap

Orkla og Alcoa vil slå sammen partenes aluminiumsprofil-produksjon til ett kjempeselskap som vil omsette for 26 milliarder kroner.

Børs

Orkla og Alcoa har signert en intensjonsavtale med sikte på å slå sammen sine virksomheter innen aluminiumsprofiler i et felleskontrollert selskap. Orkla vil være majoritetseier i selskapet som forventes etablert ved utløpet av 1. kvartal 2007. De endelige eierandeler vil bli fastsatt på basis av kontantstrømmen fra de operative virksomhetene som skal slås sammen. Orkla og Alcoa har signert en intensjonsavtale med sikte på å slå sammen sine virksomheter innen aluminiumsprofiler i et felleskontrollert selskap. Orkla vil være majoritetseier i selskapet som forventes etablert ved utløpet av 1. kvartal 2007. De endelige eierandeler vil bli fastsatt på basis av kontantstrømmen fra de operative virksomhetene som skal slås sammen. Partene forventer at selskapet senere blir børsnotert, for på denne måten å muliggjøre Alcoas intensjon om å selge seg ut av profilvirksomheten.Profilvirksomheten i Orklas datterselskap Sapa AB består av 18 produksjonsenheter i 12 land og levert volum i 2005 var på om lag 275.000 tonn. Enheten har rundt 6.000 ansatte, og en omsetning på om lag ni milliarder kroner i 2005.Alcoas virksomhet knyttet til aluminiumsprofiler har 22 produksjonsenheter i åtte land og levert volum i 2005 var på rundt 585.000 tonn. Enheten har om lag 6.400 ansatte og en omsetning på cirka 13 milliarder kroner i 2005.- Det felleskontrollerte selskapet vil bli en global leder i markedet for aluminiums profiler, med en estimert årlig omsetning på 26 milliarder kroner i 2006. Vi vil jobbe hardt for å realisere mulighetene i det nye selskapet, og legge forholdene til rette for videre ekspansjon. sier Ole Enger, styreformann i Sapa og konserndirektør Spesialmaterialer i Orkla.Alcoas konsernsjef Alain Belda og Ole Enger kan begge vise Elkem Aluminium ANS til mer enn 35 års vellykket samarbeid mellom Alcoa og Elkem i.Det nye selskapet gir ny mulighet for verdiskapning gjennom en konkurransedyktig industriell løsning innen markedet for aluminiumsprofiler, heter det i en melding.

Nyheter
Næringsliv