Pan Fish selger

Pan Fish selger seg ut av Aalesundfisk. Her er grunnen.

Børs

Pan Fish selger sin eierandel i Aalesundfisk til hovedaksjonær i Aalesundfisk, Ivar Wartdal, heter det i en børsmelding.Transaksjonen gir Pan Fish et regnskapsmessig tap på syv millioner kroner som blir bokført i 4. kvartal 2006.Pan Fish mener Aalesundfisk ikke passer inn i det nye konsernet, heter det.

Nyheter
Børs