PSI kjøper seg opp i Cashguard

- Som Skandinavias ledende leverandør av IT- løsninger til detaljhandelen har vi store forventninger til CashGuard fremover, sier Leif- Flemming Bakke, styreformann i PSI Group.

Børs

PSI Group ASA har kjøpt 2 136 000 aksjer i CashGuard AB. Selskapet eier etter transaksjonen 1 million A-aksjer og 11.339.368 B-aksjer som utgjør 19,7 prosent av stemmene og 12,4 prosent av kapitalen i CashGuard AB.- Styring, effektivisering, distribusjon og sikring av kontanter - primært relatert til CashGuard - er et sentralt område for PSI. Som Skandinavias ledende leverandør av avanserte IT- løsninger til detaljhandelen har vi store forventninger til CashGuard fremover, sier Leif- Flemming Bakke, styreformann i PSI Group.Aksjene i CashGuard anses som en kombinasjon av en finansiell og industriell investering. PSI har samtidig store forventinger til utviklingen i selskapet fremover.

Nyheter
Børs