Ratefall i stortank

De siste VLCC-slutningene viser press nedover på ratene.

Børs

Syv stortankere er sluttet fra Gulfen mandag. Fem av dem går østover og viser press på ratene nedover, melder Reuters. Syv stortankere er sluttet fra Gulfen mandag. Fem av dem går østover og viser press på ratene nedover, melder Reuters. To eldre VLCC-er laster til Thailand til WS 60-66, tilsvarende ca. 30-35.000 dollar per dag. Et skip er sluttet til Kina til WS 68,5, mens ratene ikke er oppgitt for to skip til Kina og Korea.En VLCC til Rødehavet oppnår WS 60.

Nyheter
Næringsliv