Repant vil spleise aksjer

Panteautomatprodusent Repant foreslår aksjespleis og emisjonsfullmakt.

Børs

Panteautomatprodusenten Repant ønsker å spleise sine aksjer slik at 20 aksjer blir til 1, melder børskandidaten ifølge Reuters. Etter dette vil selskapet ha 16,45 millioner aksjer.I tillegg bes det om en emisjonsfullmakt som vil tilsvare 7,2 millioner aksjer for å få fleksibilitet dersom styret anser innhenting av egenkapital som ønskelig.

Nyheter
Børs