Storaksjonær lemper ut Fast-aksjer

Fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning selger Fast-aksjer for millioner av kroner.

Børs

Fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning har i dag solgt 320.782 aksjer i Fast Search & Transfer ASA. Etter disse transaksjonene eier fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning 4,93 prosent av aksjene i Fast Search & Transfer ASA. Fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning har i dag solgt 320.782 aksjer i Fast Search & Transfer ASA. Etter disse transaksjonene eier fond forvaltet av DnB Nor Kapitalforvaltning 4,93 prosent av aksjene i Fast Search & Transfer ASA. I skrivende stund omsettes aksjen for 16,25 kroner etter et kursfall på 4,41 prosent.

Nyheter
Teknologi