SuperOffice-ledelsen oppløser selskap

SuperOffice-toppene Une Amundsen, Guttorm Nielsen og Gisle Jentoft oppløser selskap.

Børs

Epikuros DA, et selskap eid av ledelsen i SuperOffice ASA gjennom selskapene Maristrand AS (Une Amundsen) Maud Invest AS (Guttorm Nielsen) og Hermat AS (Gisle Jentoft) er oppløst.Selskapets 874.700 aksjer i SuperOffice ASA er fordelt på eierselskapene som følger:

  • Maristrand AS: 631.533 aksjerMaristrand AS: 631.533 aksjer
  • Maud Invest AS: 146.075 aksjerMaud Invest AS: 146.075 aksjer
  • Hermat AS: 97.092 aksjerHermat AS: 97.092 aksjer
Ledelsens totale aksjeposisjoner (privat og gjennom egne selskaper) i SuperOffice ASA er uforandret.

Nyheter
Teknologi