To superaksjer

To selskaper på Oslo Børs beskrives som superaksjer.

Børs

I siste utgave av Økonomisk Rapport får to aksjer innpass i "superporteføljen".Følgende to aksjer er inne i varmen:

  • Blom Blom
  • Golden Ocean Golden Ocean
Superporteføljen består av aksjene hyppigst anbefalt i bladets konkurranse.

Nyheter
Næringsliv