Tomra kjøper flere aksjer

Tomra har sikret seg flere egne aksjer - sitter på aksjer for over 300 millioner kroner.

Børs

Tomra Systems ASA har kjøpt 95.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 44,06 kroner over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 7.093.647.Tomra Systems ASA har kjøpt 95.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 44,06 kroner over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 7.093.647.

Nyheter
Børs