Tomra-utfordrer vil på børs

Panteselskapet Repant har søkt om notering på Oslo Børs.

Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Repant ASA om opptak av selskapets aksjer til notering. Det følger av børsforskriften paragraf 5-1 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for selskaper som er notert og har søkt notering. Oslo Børs har mottatt søknad fra Repant ASA om opptak av selskapets aksjer til notering. Det følger av børsforskriften paragraf 5-1 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for selskaper som er notert og har søkt notering. Informasjonsplikten etter reglene i børsforskriften vil fra og med i dag bli gjeldende for Repant ASA.

Nyheter
Børs