Yara-sjefen om fremtidsutsiktene

Konsernsjef Thorleif Enger presenterer sine fremtidsutsikter i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag.

Børs

Yara-sjef Thorleif Enger presenterer et optimistisk syn på markedsutviklingen og selskapets muligheter for lønnsom vekst, fremkommer i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag.- Grunnlaget nå for etterspørselsutviklingen gjør gjødselindustrien til et attraktivt forretningsområde for sterke aktører. Et historisk lavt forhold mellom kornlagre og forbruk samt høye kornpriser peker i retning av mer kornplanting og anvendelse av gjødsel neste sesong. Sterk vekst i etterspørselen etter biodrivstoff og en begrenset økning i gjødselkapasiteten før 2010 støtter ytterligere opp under den samlet sett gode tilbuds- og etterspørselsbalansen for nitrogengjødsel, sier Enger og legger til at veksten i industrielle applikasjoner drives av den generelle økonomiske utviklingen og strengere miljøreguleringer.Resten av meldingen finner du her.

Nyheter
Børs