Goodtechs Triple-S AS Industry Automation har inngått kontrakt med Oslo Kommune, vann- og avløpsetaten, om leveranse av driftskontrollsystem for Skullerud Vannrenseanlegg, fremgår av en melding til Oslo Børs.Kontraktens verdi er på fem millioner kroner og omfatter PLS og overordnet prosessvisualiseringssystem. Driftskontrollsystemet skal leveres i slutten av 2007.