I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:
  • SAS (99,00) - sterk resultatvekst vil støtte aksjekursen. SAS nyter for tiden godt av gunstige markedsforhold. Trafikkveksten er sterk, belegget på flyene høyt og prispresset avtagende. (99,00) - sterk resultatvekst vil støtte aksjekursen. SAS nyter for tiden godt av gunstige markedsforhold. Trafikkveksten er sterk, belegget på flyene høyt og prispresset avtagende.
  • Synnøve Finden (31,30) - mot endring i melkeprisene. (31,30) - mot endring i melkeprisene. Et svakt resultat, mulig emisjon og usikkerhet rundt regnskapene har fått Synnøve Finden til å falle kraftig i høst. Som en følge av vanskelige rammebetingelser er ikke lønnsomheten i selskapet tilfredsstillende. Vi venter imidlertid en endring i melkeprisregimet i løpet av det kommende året, og i så fall vil Synnøve Finden fort bli en børsvinner.Et svakt resultat, mulig emisjon og usikkerhet rundt regnskapene har fått Synnøve Finden til å falle kraftig i høst. Som en følge av vanskelige rammebetingelser er ikke lønnsomheten i selskapet tilfredsstillende. Vi venter imidlertid en endring i melkeprisregimet i løpet av det kommende året, og i så fall vil Synnøve Finden fort bli en børsvinner.
  • Jinhui Shipping (28,70) - sterke rater og innsidekjøp. Innsidere har de siste månedene kjøpt aksjer for nærmere 100 millioner kroner i Jinhui Shipping. De massive innsidekjøpene kan vanskelig tolkes annet enn svært positivt. Bulkratene har doblet seg siden i sommer og befinner seg på nivåer som gir superprofitt for rederne. (28,70) - sterke rater og innsidekjøp. Innsidere har de siste månedene kjøpt aksjer for nærmere 100 millioner kroner i Jinhui Shipping. De massive innsidekjøpene kan vanskelig tolkes annet enn svært positivt. Bulkratene har doblet seg siden i sommer og befinner seg på nivåer som gir superprofitt for rederne.