I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:
  • Canargo (9,57). Canargo meldte i går at M12-brønnen på Manavi-feltet har nådd full dybde. Foreløpige tester har blitt gjennomført, og disse indikerer nærvær av hydrokarboner (olje/gass) i et forholdsvis stort intervall av brønnen. Glem likevel ikke at Canargo stadig er høyrisikosport. Gå ikke inn med penger du ikke har råd til å tape.Canargo (9,57). Canargo meldte i går at M12-brønnen på Manavi-feltet har nådd full dybde. Foreløpige tester har blitt gjennomført, og disse indikerer nærvær av hydrokarboner (olje/gass) i et forholdsvis stort intervall av brønnen. Glem likevel ikke at Canargo stadig er høyrisikosport. Gå ikke inn med penger du ikke har råd til å tape.
  • Jinhui Shipping (28,80). Innsidere har de siste månedene kjøpt aksjer for nærmere 100 millioner kroner i Jinhui Shipping. De massive innsidekjøpene kan vanskelig tolkes annet enn svært positivt. Bulkratene har doblet seg siden i sommer og befinner seg på nivåer som gir superprofitt for rederne.Jinhui Shipping (28,80). Innsidere har de siste månedene kjøpt aksjer for nærmere 100 millioner kroner i Jinhui Shipping. De massive innsidekjøpene kan vanskelig tolkes annet enn svært positivt. Bulkratene har doblet seg siden i sommer og befinner seg på nivåer som gir superprofitt for rederne.
  • Simrad Optronics (8,80). Markedet har et for negativt syn på fremtiden til Simrad, og dette skaper muligheter i aksjen. Med en ventet positiv nyhetsstrøm i form av kontraktsmeldinger skal det lite til før kursen trenger godt inn i tosifret territorium utover vinteren.Simrad Optronics (8,80). Markedet har et for negativt syn på fremtiden til Simrad, og dette skaper muligheter i aksjen. Med en ventet positiv nyhetsstrøm i form av kontraktsmeldinger skal det lite til før kursen trenger godt inn i tosifret territorium utover vinteren.