Cermaq ASA har gjennomført en vellykket reforhandling av sin lånefasilitet. Den totale lånerammen som kan trekkes opp i forskjellige valutaer, er økt fra 250 millioner til 300 millioner dollar. Cermaq ASA har gjennomført en vellykket reforhandling av sin lånefasilitet. Den totale lånerammen som kan trekkes opp i forskjellige valutaer, er økt fra 250 millioner til 300 millioner dollar. Fasiliteten forfaller om fem år, men har en opsjon på mulig forlengelse inntil syv år. Det er oppnådd lavere marginer og andre lånekostnader som et resultat av Cermaq sin forbedrede kreditt rating. Lånefasiliteten vil fortsatt benyttes til å støtte Cermaqs videre vekst innenfor våre kjerneområder, heter det i en melding.Cermaq har arrangert lånefasiliteten selv, med DnB Nor Bank ASA som dokumentasjonsansvarlig for låneavtalen og Danske Bank A/S som agent for fasiliteten. Bankgruppen består av DnB Nor, Fokus Bank ASA, Handelsbanken, Norske gren av Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank Norge ASA, Co-operative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A (Rabobank) og SEB Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).Cermaq er glad for å ha sikret seg fortsatt støtte og bistand fra disse velrenommerte bankene.