CTO og primærinnsider i teknologiselskapet VMetro Thomas Nygaard har overført alle sine eierinteresser til Elima AS. CTO og primærinnsider i teknologiselskapet VMetro Thomas Nygaard har overført alle sine eierinteresser til Elima AS. Transaksjonen innebærer ingen endringer i direkte og indirekte eierskap på totalt 1.094.090 aksjer i selskapet.