Austevoll Seafood har i dag inngått en intensjonsavtale med Johan H. Andresen jrs selskap Ferd Private Equity Fund om kjøp av aksjene i Epax AS, en av de største produsentene av høykonsentrert Omega 3 basert på fiskeolje. Austevoll Seafood har i dag inngått en intensjonsavtale med Johan H. Andresen jrs selskap Ferd Private Equity Fund om kjøp av aksjene i Epax AS, en av de største produsentene av høykonsentrert Omega 3 basert på fiskeolje. Epax AS ble skilt ut fra Pronova i 2005, men har røtter tilbake til 1876 som en ledende aktør innen bearbeiding av fiskeoljer.EPAX omsetter i 2006 for rundt 230-240 millioner kroner og vil få en forventet EBITDA- margin på rundt 35 prosent.Kjøpet av Epax er en viktig del av Austevoll Seafoods strategi for å videreutvikle høyverdiprodukter basert på selskapets store tilgang til pelagiske ressurser.Kjøpet av EPAX er gjort med forbehold om endelig due diligence som skal avsluttes i januar 2007.