Sandnes Sparebank har ifølge en børsmelding inngått en intensjonsavtale om kjøp av 55 prosent av aksjene i Finanshuset AS i Oslo. Finanshuset AS ble etablert høsten 2000 og eies i sin helhet av tre nøkkelansatte, Kurt Eirik Bekkevold, Aileen Utkvitne og Ketil Watz, gjennom respektive holdingselskaper. Sandnes Sparebank har ifølge en børsmelding inngått en intensjonsavtale om kjøp av 55 prosent av aksjene i Finanshuset AS i Oslo. Finanshuset AS ble etablert høsten 2000 og eies i sin helhet av tre nøkkelansatte, Kurt Eirik Bekkevold, Aileen Utkvitne og Ketil Watz, gjennom respektive holdingselskaper. Finanshuset driver uavhengig finansiell rådgivning og skreddersyr investeringsløsninger etter kundens behov. Selskapet har 11 ansatte og ledes av Ketil Watz, som er an av selskapets hovedaksjonærer.- Gjennom Finanshuset vil vi nå kunne tilby helhetlig rådgivning innen forvaltning av kapitalverdier, til våre kunder, sier Arve K. Vestvik, direktør for forretningsutvikling i Sandnes Sparebank.