Schibsted har inngått en avtale med minoritetsaksjonærene i Blocket om kjøp av 18,2 prosent av aksjene for 297,2 millioner svenske kroner. Dette tilsvarer en Enterprise Value (EV) på 1.625 millioner svenske kroner og en relativ verdsettelse i samme område som ved oppkjøpet av Trader Classified Media. Blocket forventer en fortsatt sterk vekst i årene fremover. Schibsted har inngått en avtale med minoritetsaksjonærene i Blocket om kjøp av 18,2 prosent av aksjene for 297,2 millioner svenske kroner. Dette tilsvarer en Enterprise Value (EV) på 1.625 millioner svenske kroner og en relativ verdsettelse i samme område som ved oppkjøpet av Trader Classified Media. Blocket forventer en fortsatt sterk vekst i årene fremover. Oppgjør for transaksjonen vil skje i Schibsted-aksjer basert på sluttkurs fredag 8. desember, 222,50 kroner per aksje. Schibsted eier etter dette 100 prosent av aksjene i Blocket.Schibsted vil i forbindelse med transaksjonen redusere beholdningen av egne aksjer med 1.202.182. Ny beholdning er 2.373.622 aksjer. Aksjene vil bli overført i dag.En av grunnene for utkjøp av minoritetsaksjonærene er at Schibsted ønsker å benytte Blocket-teknologi i flere land.