Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at ordreinngangen for varige goder steg ed 1,9 prosent i november. Ifølge Bloomberg var det ventet en økning på 1,3 prosent. Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at ordreinngangen for varige goder steg ed 1,9 prosent i november. Ifølge Bloomberg var det ventet en økning på 1,3 prosent. Dersom man ser bort i fra transport falt ordreinngangen med 1,1 prosent,. Eksklusive forsvar steg ordreinngangen med 0,6 prosent.