Mindoro-nytt

Crew Minerals kommer med melding om Mindoro-prosjektet.

Børs

Studien av Mindoro nikkelprosjektet på Filippinene er i full gang, går det frem av en børsmelding fra Crew Minerals.Prøver av limonitt og saprolitt er sendt til Australia for metallurgiske tester og mulige utfallsscenarier ventes å foreligge mot slutten av 2. kvartal 2007.

Nyheter
Børs