NEAS vil på børs

NEAS AS har søkt om notering på Oslo Børs.

Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra NEAS AS om opptak av selskapets aksjer til notering. Informasjonsplikten etter reglene i børsforskriften vil fra og med i dag bli gjeldende for NEAS AS, fremgår det av en melding. Oslo Børs har mottatt søknad fra NEAS AS om opptak av selskapets aksjer til notering. Informasjonsplikten etter reglene i børsforskriften vil fra og med i dag bli gjeldende for NEAS AS, fremgår det av en melding. NEAS er et "Facility Management"- selskap. Selskapets tjenester er tilpasset eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og leietakere. Tjenestespekteret spenner fra strategisk rådgivning til praktiske servicetjenester.

Nyheter
Børs