- Ny renteheving ligger i kortene

En ny renteheving og oppjustering av rentebanen ligger i kortene, mener Holberg fondene og peker på en avgjørende risikofaktor.

Børs

Etter gårsdagens rentemøte kan foliorenten godskrive seg nye 25 punkter til 3,75 prosent, men fremdeles mener sentralbanken at det er et stykke å gå før renten er tilbake på et normalnivå.- Det var (for en gangs skyld) knyttet stor spenning til om Norges Bank i lys av sterke makroøkonomiske nøkkeltall den siste måneden ville heve renten for 3. gang på rad, sier Holberg fondene i en rapport.- At Norges Bank fortsatt bruker formuleringen "små og ikke hyppige skritt" tolker vi som et retorisk grep i forhold til å unngå en kronestyrkelse, fortsetter Holberg og oppsummerer rentesituasjonen som følger:Illustrasjon: Holberg.Rentevekten er fremdeles "styggbratt" , mener Holberg.- Vi føler fortsatt at det ligger størs usikkerhet på oppsiden i Norges Banks foliorenteanslag på ca. 4,75 prosent ved utgangen av 2007. En ny renteheving og oppjustering av rentebanen i mars ligger i kortene dersom den sterke utviklingen i norsk økonomi vedvarer og kronen ikke styrker seg vesentlig. Den største risikofaktoren fremover vil være lønnsveksten, skriver Holberg.Norges Bank holder sitt neste hovedstyremøte 15. mars.

Nyheter
Næringsliv