Ifølge DN har Fondsfinans byttet analytiker på Aker Biomarine. Hans Peter Bøhn har overtatt etter Christian Must. Bøhn har regnet seg frem til at selskapet er verdt 7,3 milliarder kroner, mens Must nøyde seg med et foreløpig anslag på to milliarder da han gikk ut med en analyse i november.I mellomtiden har Aker Biomarine hentet inn 1,2 milliarder kroner. I forbindelse med emisjonen ble Røkke-selskapet priset til fem milliarder kroner.Bøhn mener Aker Biomarine skal være verdt 130 kroner per aksje, eller 7,3 milliarder kroner. Ulike scenarier priser selskapet til mellom 64 og 213 kroner per aksje, først og fremst basert på prisen på den høyverdige krilloljen.Aker Biomarine er ikke omsatt i dag, men ble sist handlet for 84 kroner.